KALİTE, GIDA GÜVENLİĞİ, İŞ SAĞLIĞI VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

  • İşletmede sevgi, saygı ve huzur ortamı oluşturarak, çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve “TAKIM RUHU ” içinde çalışmaları sürdürmek,

  • Toplam Kalite Yönetim Sistemi ( Kalite, Gıda, Çevre ve İş Güvenliği ) çevreye verilen önemin arttırılması, iş güvenliğinin sağlanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve kalite yönetim sistemleri konusunda sürekli eğitim verilerek çalışanlarımızın ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak yeni projelerin üretilmesine katkıda bulunuruz. Yakın çevremizi bilinçlendirmek ve korumak, birlikte çalıştığımız firmaların da aynı duyarlılıkla yaklaşmasını sağlamak bizler için büyük önem taşır,

  • Toplam Kalite Yönetim Sistemi ( Kalite, Gıda, Çevre ve İş Güvenliği ) Misafir istekleri, Ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uygun; önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstererek hizmet vermek,

  • Süre gelen misafirlerimize verilen hizmet, personel, üst yönetim, yerel yönetimlerle ve yerel halkla işbirliği içinde olarak, istek ve önerilerine göre çevre halkının turizmle ilgili bilinçlenmesini ve halkın erişimine açık olmasını sağlamak. Misafirlere yerel kültürlerin sunularak ve yöredeki tarihi ve kültürel faaliyetlere yönlendirerek bölgede turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak faaliyetlerimiz arasındadır,

  • Toplam Kalite Yönetim Sistemi (Kalite, Çevre, Gıda ve İş Güvenliği) korunması ve iyileştirilmesi ve etkilerini kontrol altında tutarak geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf eder ve / veya ettiririz, Kaynak kullanımını en aza indirgeyecek çalışmalar yaparız. Kirlenmenin önlenmesini sağlamak, elektrik, su kimyasal atık miktarları vb tüketimlerimizi her yıl biraz daha düşürürüz, tesis içerisinde bulunan biyoçeşitlilik ve yaşayan canlı sayısını korur ve geliştiririz. Gıda güvenliği ve iş kazaları meslek hastalıklarının en aza indirmek için risk analizlerimizin güncelliğini sağlarız. Personellerimize eğitim vererek bireysel Gıda güvenliği İş Güvenliği, Çevre Güvenliği konularında farkında olmaları, gelecek nesiller, insanlık ve sürdürülebilir turizm hareketi için daha sağlıklı ve güvenli bir çevreyi yaratmak yönünde çalışmak için faaliyetlerimizden kaynaklanan kalite gıda, çevre, iş güvenliği etkilerini sürekli kontrol ederek toplam kalite performansımızı geliştiririz.

  • Entegre Kalite Yönetim sistemlerinin ( Kalite, Gıda, Çevre ve İş Güvenliği ) etkinliğinin sürekli olarak iyileştirmek hedefleri ölçülebilir hale getirmek, dökümante etmek, uygulanmasını sağlamak sonuçlar arasında bağlantı kurup, verilen hizmetlerle ilgili sistemin sürekli iyileştirilmesi için hedefler belirleyip çalışanlarımız ve üst yönetim olarak her bölümde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlayarak uygunluğun sürekli olarak gözden geçirerek toplam kalite yönetim sistemlerimizin devamlılığını sağlarız.