SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

 • Kurumsal vatandaşlık anlayışımız, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayış içerisindeyiz.
   

 • Otelimizi işletirken sürdürülebilir turizmin sağlanabilmesi için ,hem çevrenin hem çalışanlarımızın hem de içinde bulunduğumuz toplumun gelişimine katkıda bulunmak, sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanarak, her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz
   

 • Kurumsal kültürüyle Türk turizm dünyasının toplumsal yanı en güçlü üyelerinden biri olarak, her yıl kurumsal yurttaşlık bilinci dâhilinde çok çeşitli toplumsal paylaşım projelerine destek veriyor, yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, çalışanlarımız ve onların ailelerine, yerel halka ve diğer paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
   

 • Turizm sektöründe ağırlıklı olarak, eğitim, kültür sanat ve çevre alanlarında önemli hizmetler veriyoruz
   

 • Topluma katkıda bulunuyor olmak, kendi gelişimimizi, toplumun gelişiminden bağımsız düşünmemek, temel felsefemizi oluşturuyor. Çalışmalarımızla sürdürülebilir etkiler yaratmak için destek verdiğimiz projelerin uzun soluklu olmalarına, toplumsal anlamda fayda üretmelerine ve kalıcı yarar sağlamalarına dikkat ediyoruz.
   

 • İşletmemiz, yerel ve ulusal turizm ve sürdürülebilir çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile üyeliklerini ve ilişkilerini arttırarak iş birliği içinde çalışıyoruz
   

 • İşletmemizde mümkün olduğunca, tesisin bulunduğu bölgelerde yaşayanlardan istihdamı sağlayıp, yerel üretilen ürünleri tercih ederek hem istihdama ve hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyoruz.
   

 • Çalışma arkadaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kanun, Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler kapsamında çalışan hakları ve çalışanlarımız arasında ayrım yapmadan her bir şikâyet öneri ve isteklerini, Görgü ve mesleki becerilerinin arttırılması ile ilgili eğitimler vererek kişisel ve mesleki gelişimlerinin arttırılmasını sağlıyoruz.
   

 • Alkol, Sigara, Madde bağımlığı ve yolsuzlukla mücadele konularında personelimize eğitimler verilerek bu konularda bilinçli olmalarını ve işe alımlarda sigara alkol ve madde bağımlısı olmayan personelleri bünyemize dahil ediyoruz. Tesislerimizde sigara içilmez alanların arttırılmasını sağlayarak hem misafir hem de çalışanlarımız için dumansız hava sahasını arttırıyoruz.